Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2018.

Inleiding
Deze website, Kemokozijnen.nl, wordt onderhouden door onderneming Kemo kozijnen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Kemo kozijnen omgaat met verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden via de website Kemokozijnen.nl. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Kemo kozijnen erkent hiermee dat uw privacy voor ons belangrijk is. Wij zijn daarom graag transparant naar u toe in de stappen die wij hebben genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Informatie over Kemo kozijnen
Kemo kozijnen is gevestigd te Moergestel en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 18043804 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Kemo kozijnen bereikbaar op werkdagen vanaf 09:00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (0031) 625 088 289. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@kemokozijnen.nl.

Gebruik van het contactformulier
Op onze website is een contactformulier aanwezig. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt Kemo kozijnen u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– Naam;
– E-mail.

Kemo kozijnen verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, briefing, aanvraag voor een offerte of andersoortige communicatie. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kemo kozijnen en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Kemo kozijnen en van u om (aan)vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden (aan)vraag, briefing of andersoortige communicatie. Na volledige afhandeling, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de communicatie die per contactformulier verloopt, heeft de duur die nodig geacht wordt om de volledige afhandeling te kunnen realiseren. Wanneer u uw instemming met onze Privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons via info@kemokozijnen.nl.

Communicatie
Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (denk aan gegevens die nodig zijn om de offerte aanvraag te realiseren). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kemo kozijnen of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Kemo kozijnen kunnen uw computer of bestanden niet beschadigen. Kemo kozijnen gebruikt alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we uw voorafgaand om toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
De website maakt gebruikt van SSL beveiliging en wordt gehost op trusted servers. Onze server wordt ten alle tijden up-to-date gehouden. De data wordt opgeslagen in de beveiligde database.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Kemo kozijnen te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of het verwijderen van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Kemo kozijnen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens indienen door te mailen naar info@kemokozijnen.nl . Wij doen er vanuit Kemo kozijnen alles aan om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek te reageren en in te spelen. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 14 augustus 2018.